• G5
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
    I 50 RFID PRIVJESAKA (TAGS)
  • SMS REPORT KOD NESTANKA
    STRUJE ILI SLABE BATERIJE

 • A8
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
  • UGRAĐENA SIRENA I LI-ION BACKUP BATERIJA
  • BIRANJE DO 6 TELEFONSKIH BROJEVA
    KOD ALARMNOG DOGAĐAJA
 • Im genius
 • A8
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
  • UGRAĐENA SIRENA I LI-ION BACKUP BATERIJA
  • BIRANJE DO 6 TELEFONSKIH BROJEVA
    KOD ALARMNOG DOGAĐAJA
 • G5
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
    I 50 RFID PRIVJESAKA (TAGS)
  • SMS REPORT KOD NESTANKA
    STRUJE ILI SLABE BATERIJE

B11

B11

Bežični alarmni sustav sa dualnim načinom dojave
• podržava 10 bežičnih daljinskih
  upravljača,50 bežičnih detektora
  i 50 RFID privjesaka
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• udaljeni nadzor putem mobitela
CG-G02

CG-G02

Bežični alarmni sustav sa ugrađenim GSM dojavnikom
• podržava 10 bežičnih daljinskih upravljača i
  50 različitih bežičnih uređaja
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• uključivanje i isključivanje putem
  SMS-a ili telefonskog poziva
G5

G5

Touchpad bežični alarmni sustav sa GSM dojavnikom.

• prihvat do 50 bežičnih detektora i 50 RFID
   privjesaka
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• dvosmjerna audio komunikacija, SMS report...
G5

A11

Touchpad bežični alarmni sustav sa LCD ekranom i dojavnikom putem fiksne telefonske linije (DIAL UP)
• prihvat do 60 bežičnih detektora
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• biranje do 6 telefonskih poziva
  kod alarmnog događaja...
A8

A8

Bežični alarmni sustav sa dojavnikom putem fiksne telefonske linije.

• prihvat do 50 bežičnih detektora
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• biranje do 6 telefonskih poziva
   kod alarmnog događaja...
dummy
PIR-700

PIR - 700

Bežični detektor pokreta sa pokrivanjem 360°

• unutrašnja antena
• domet 6 m / kut pokrivanja 360°
• kompenzacija temperature
• radni napon 3V

PIR-910

PIR - 910

Bežični detektor pokreta sa otpornošću na kućne ljubimce.

• dvosmjerna komunikacija
  (dojavljuje slab napon baterije)
• unutrašnja antena
• tamper zaštita
• 2 x AA baterije
PIR-910

PIR - 926

Vanjski bežični dualni solarni detektor pokreta.

• kompatibilan sa svim
I AM GENIUS bežičnim alarmnim
centralama
• dualna detekcija
mikrovalovi + infrared
• ugrađena li-ion baterija
PIR-1000

PIR - 1000

Bežični detektor pokreta velikog dometa.

• ugrađen mikroprocesor
• indikacija slabog napona baterije
• anti RFI / EMI interferencija
• domet 8m/ kut pokrivanja 110°
• radni napon 9V

WI - 200

WI - 200

Bežični protupoplavni detektor.

• osjetljivi detektor s detekcijom vodenog kontakta
• indikacija slabog napona baterije
• radni napon DC 3V
WD - 70

WD - 70

Bežični detektor vibracije.

 

 

 

GT - 456

GT - 456

Bežični detektor loma stakla.

• detekcija do 6 metara

 

 

SMK - 527

SMK - 527

Bežični fotoelektrični detektor dima.

• s ugrađenom sirenom
• funkcija samoresetiranja

 

SMK - 609

SMK - 609

Bežični detektor dima.

• fotoelektrični bežični detektor dima
• funkcija samoresetiranja nakon alarma
• ugrađena sirena 90dB/m
• radni napon 9V
• domet detekcije 20m²

mc - 1000

MC - 1000

Bežični magnetni kontakt velikog dometa.

• indikacija slabog napona baterije
• NC izlaz
• radni napon 12V

 

dummy
dummy
SPS - 260

SPS - 260

Bežična vanjska sirena sa solarnim napajanjem.

• ugrađena backup baterija

 

RC - 80

RC - 80

Bežični daljinski upravljač.

• skrivena antena

 

 

WS - 108

WS - 108

Bežična vanjska sirena.

• 120 DB
• prihvat bežičnih detektora (može raditi i kao
  alarmni sustav)

 

tag - 26

TAG - 26

Beskontaktni RFID tag.

• tag za isključivanje sustava
• radi sa G5 i A11
• frekvencija 125K

 

KP - 700

KP - 700

Bežična tipkovnica s podrškom za RFID tag privjeske.RT - 10

SOS - 100

Bežična panik tipka.

• Pritiskom na tipku, moguće je dozvati pomoć:
   centrala poziva unaprijed programirani broj
   mobitela ili fiksne linije

 

RT - 10

RT - 10

Repeater.

• pojačava signal svih bežičnih senzora

 

 

dummy
dummy