• G5
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
    I 50 RFID PRIVJESAKA (TAGS)
  • SMS REPORT KOD NESTANKA
    STRUJE ILI SLABE BATERIJE

 • A8
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
  • UGRAĐENA SIRENA I LI-ION BACKUP BATERIJA
  • BIRANJE DO 6 TELEFONSKIH BROJEVA
    KOD ALARMNOG DOGAĐAJA
 • Im genius
 • A8
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
  • UGRAĐENA SIRENA I LI-ION BACKUP BATERIJA
  • BIRANJE DO 6 TELEFONSKIH BROJEVA
    KOD ALARMNOG DOGAĐAJA
 • G5+IP116
  • ALARMNA CENTRALA S
    BACKUP BATERIJOM
  • SONY 1/3 CMOS SENZOR
    ANDROID / iPhone APP

 • genius
 • Im genius
 • A8
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
  • UGRAĐENA SIRENA I LI-ION BACKUP BATERIJA
  • BIRANJE DO 6 TELEFONSKIH BROJEVA
    KOD ALARMNOG DOGAĐAJA

 • G5
  • PRIHVAT DO 50 BEŽIČNIH DETEKTORA
    I 50 RFID PRIVJESAKA (TAGS)
  • SMS REPORT KOD NESTANKA
    STRUJE ILI SLABE BATERIJE

G5+IP116

G5 + IP116

Kompletno rješenje: protuprovalni GSM alarm + HD kamera
• alarmna centrala s backup baterijom i sirenom
• Sony 1/3 cmos senzor, rezolucija 1280x720
• android / iPhone aplikacija
• ugrađen mikrofon
G5

G5

Touchpad bežični alarmni sustav sa GSM dojavnikom.

• prihvat do 50 bežičnih detektora i 50 RFID
   privjesaka
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• dvosmjerna audio komunikacija, SMS report...
G5

A11

Touchpad bežični alarmni sustav sa LCD ekranom i dojavnikom putem fiksne telefonske linije (DIAL UP)
• prihvat do 60 bežičnih detektora
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• biranje do 6 telefonskih poziva
  kod alarmnog događaja...
A8

A8

Bežični alarmni sustav sa dojavnikom putem fiksne telefonske linije.

• prihvat do 50 bežičnih detektora
• ugrađena sirena i LI-ION backup baterija
• biranje do 6 telefonskih poziva
   kod alarmnog događaja...